Peter Hoogenboom

Peter Hoogenboom (1956) studeerde rechten en was in binnen- en buitenland actief als jurist, journalist en ondernemer. Gaandeweg bouwde hij deze activiteiten af om zijn gedachten de vrije loop te geven, eerst als schrijver van onder meer een serie jeugdboeken en sinds 2019 ook als maker van beeldende kunst. Zijn maakfabriek, zoals hij het zelf noemt, ligt in de rust en ruimte van het buitengebied van Dalfsen (nabij Zwolle).

'Storytelling' in woord en beeld

‘Storytelling is eigenlijk het verbindende element tussen mijn schrijverschap en het maken van beelden en wandkunst. Ik zie het schrijven van romans en het creëren van kunst als vormen van een verhaal vertellen. In het ene geval gebruik ik woorden en in het andere geval objecten om het verhaal over te brengen.’

Het zijn de lezer en de kijker die het verhaal voor zichzelf kunnen invullen. Door beelden aan de woorden te koppelen en door woorden aan de kunst te verbinden.’ 

Relaties en maatschappelijke kwesties vormen in zijn ‘story telling’ een belangrijk gegeven.

Het maakproces

‘Het is een drive, de passie om te creëren en te scheppen’, zegt hij er zelf over. ‘Het is eigenlijk geen keuze, ik maak wat ik moet maken, het is als een ritueel waarbij ik urgentie voel en dat deels zijn eigen koers bepaalt’.

Net als in zijn werk als schrijver begint hij in zijn ‘maakfabriek’ doorgaans zonder een vastomlijnd plan. Vanuit de onvoorspelbaarheid van een organische start, volgt hij zijn gevoel van het moment. Gaandeweg kruipt de ratio naar voren en ontstaat de koers naar een vorm, naar een uiting van energie, kracht, beweging, kleur en leven.

 

Met de titels die hij aan zijn beelden en wandkunst meegeeft, helpt hij de kijker op weg naar een eigen verhaal. ‘Dat is voor mij het mooiste,’ zegt hij er over. ‘Iets te maken dat van iedereen is en ook voor iedereen anders is. Het staat of hangt er ogenschijnlijk bewegingloos, maar tegelijkertijd is het toch volop in beweging en nooit hetzelfde.’