Het schrijven

Over het schrijven van de serie Wereldavonturen.
Vroeger had Peter Hoogenboom nooit het idee om schrijver te worden. Wel las hij veel. Ook vond hij het altijd leuk om iets zo goed mogelijk op papier te krijgen. Zo hielp hij op de middelbare school altijd al mee aan de schoolkrant. Om geld te verdienen heeft hij  tijdens zijn studie aan de universiteit en ook daarna veel geschreven voor allerlei tijdschriften. Maar dat waren geen verhalen voor jongeren. 'Als je rechten studeert ga je automatisch heel ingewikkeld schrijven,' laat Peter weten.  'Je bent gewend om veel moeilijke woorden te gebruiken en maakt vaak lange zinnen. Dat heb ik inmiddels  afgeleerd.'

'Voor jongeren schrijven is heel anders dan voor volwassenen,' aldus Peter.  Ik 'probeer korte zinnen te gebruiken en zoveel mogelijk tegen de spreektaal aan te gaan zitten. Moeilijke woorden en onbegrijpelijke spreekwoorden en gezegdes laat ik achterwege. Ik zie het als een leuke uitdaging om ingewikkelde dingen op een begrijpelijke en aansprekende manier uit te leggen.'

Hoe begint hij aan een nieuw boek

Voordat hij aan een nieuw boek begint wil hij zoveel mogelijk weten over het land waar het avontuur zich afspeelt. Soms is hij zelf in zo’n land geweest. Maar dat is vaak niet genoeg. 'Als je ergens op vakantie bent of voor zaken op reis bent zie je het land toch heel anders dan de mensen die er wonen,' aldus Peter. 'Om een goed idee te krijgen praat ik veel met mensen die in dat deel van de wereld geboren zijn en er wonen of gewoond hebben. Verder verzamel ik informatie uit boeken en tijdschriften, van internet en van documentaires op de tv (bijvoorbeeld op Discovery). Als ik genoeg weet pik ik de leuke, grappige maar ook de serieuze dingen die ik wil gebruiken eruit en bedenk ik daaromheen het nieuwe verhaal.'

Voor wie zijn zijn boeken
Aan de hand van de vele reacties die binnenkomen wordt duidelijk kdat de boeken uit de serie Wreldavonturen doorgaans gelezen worden door kinderen en jongeren in de leeftijd van 10/11 tot 16 jaar. Veel jongens en meisjes uit de hoogste groepen van de basisschool en de eerste paar klassen van de middelbare school, reageren enthousiast. Ze gebruiken de boeken voor hun boekbesprekingen en zetten ze op hun boekenlijsten. Er komen ook reacties binnen van ouders die de Wereldavonturen met veel plezier gelezen hebben. Ook leerkrachten reageren positief. Ze vinden de boeken heel goed bruikbaar om in de klas te praten over de rechten van jongeren en de toestand in de wereld.