Achtergrondinfo

Filippijnse patatas, mysterieuze verdwijningen en een rokende vuilinisberg.

Korte inhoud:
Smokey Mountain in de Filippijnen is één van de grootste vuilnisbelten ter wereld. Duizenden kinderen wonen en werken hier bovenop het rokende afval. Ze proberen in leven te blijven met het zoeken, sorteren en verkopen van wat de vuilniswagens brengen. De hoofdpersonen voeren actie voor deze kinderen. Ter plekke raken ze ongewild betrokken bij de verdwijning van kinderen van Smokey Mountain. Deze kinderen blijken gebruikt te worden als onvrijwillige orgaandonoren.

Sociaal/maatschappelijke aspecten:
Er wordt een indruk geboden van het leven van de kinderen op Smokey Mountain.

Actualiteit en politieke aspecten:
Het internationale tekort aan donororganen en de hieruit voortvloeiende illegale handel in donororganen zoals nieren. Nietsontziende handelaren maken schaamteloos gebruik van kinderen en de minst draagkrachtigen in de samenleving om donororganen te bemachtigen en voor veel geld te verkopen.
De politiek instabiele situatie op de Filippijnen met als gevolg het altijd dreigende gevaar van staatsgrepen en terroristische acties van diverse groeperingen.