Achtergrondinfo

Russisch ijs, plastic slippers en een gezonken vliegtuig.

Korte inhoud:
De hoofdpersonen winnen een prijs met de best georganiseerde hulpactie voor Russische straatkinderen. Ze mogen naar Moskou. Na een ruzie op school over haar hoofddoek besluit een klasgenote om weg te lopen van huis en als verstekeling mee te reizen. Bij aankomst blijkt ze verdwenen. Bij de zoektocht naar hun klasgenote raken de hoofdpersonen in conflict met de Russische maffia en een geheimzinnige sekte die een dodelijk virus wil gebruiken om wereldvrede te realiseren.

Sociaal/maatschappelijke aspecten:
Er wordt een indruk geboden van het leven van de straatkinderen in Moskou.
Belichting van de economische situatie in Rusland en de effecten daarvan op het dagelijkse leven, zoals de toenemende kloof tussen arm en rijk, massale werkeloosheid, armoede, ontwrichte gezinnen, alcoholmisbruik en het snel toenemende aantal straatkinderen.
Verder aandacht voor de groter wordende invloed van godsdienst op het leven in Rusland en het ontstaan van steeds meer religieuze groepen (sekten).

Actualiteit en politieke aspecten:
Uitleg over de koude oorlog en het einde daarvan.
Het uiteenvallen van de Sovjet Unie en de gevolgen voor de internationale wapenhandel (nucleaire en chemisch biologische wapens komen beschikbaar voor terroristen).
De Russische maffia en de oorlog met Tsjetsjenië