Achtergrondinfo

Vlaamse frieten, heilige koeien en groot applaus.

Korte inhoud:

In dit boek komen de hoofdpersonen op het spoor van een bende levensgevaarlijke terroristen die actief zijn in de Indiase provincie Kashmir. Ze proberen de terroristen te slim af te zijn en bedenken een plan om leeftijdgenoten in India te helpen.

Sociaal/maatschappelijke aspecten:
Er wordt informatie gegeven over het Hindoeïsme, de belangrijkste godsdienst in India en het daaraan verbonden kastenstelsel. Aan de hand hiervan wordt uitgelegd welke invloed de godsdienst heeft op het alledaagse leven van jongeren en hun kansen voor de toekomst. Verder komt het onderwerp kinderarbeid uitgebreid aan bod.

Actualiteit en politieke aspecten:
Het verhaal speelt met op de achtergrond het steeds weer oplaaiende conflict tussen India en Pakistan over de provincie Kashmir. Een bende fundamentalistische terroristen heeft het plan om India met kernwapens aan te vallen en zo een totale oorlog tussen India en Pakistan te veroorzaken. Er wordt uitleg gegeven over de politieke situatie en de gevolgen daarvan voor de kinderen die in dat gebied wonen.